2008. Április 9., Szerda, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - A lakótelep V. ütem területének hasznosítására új pályázat kiiírása
3. - Vezetékjogi szerződés és ingatlan átminősítés
4. - A horgásztavak haszonbérleti szerződéseinek módosítása
5. - Katona Szilveszterné és 18 telektulajdonos kérelme
6. - Megállapodás a MÁV Zrt.-vel
7. - A fúvószenekar és az ökölvívó szakosztály elhelyezése
8.a - A Chernel u. 6. alatti lakásvásárlási kérelem
8.b - A 0202/62 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. április 9-én (szerdán) 15 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :


1. Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás).
Előterjesztő: Huber László polgármester.

2. A lakótelep V. ütem területének hasznosítására új pályázat kiírása.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Vezetékjogi szerződés és ingatlan átminősítés.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A horgásztavak haszonbérleti szerződéseinek módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. Katona Szilveszterné és 18 telektulajdonos kérelme.
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

6. Megállapodás a MÁV Zrt.-vel.
Előadó a polgármester nevében: dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

7. A fúvószenekar és az ökölvívó szakosztály elhelyezése. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Huber László polgármester

8. Vagyonügyek
- A Chernel u. 6. alatti lakásvásárlási kérelem.
- A 0202/62 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2008. április 3.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök