Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

A bizottság tagjai
Elnök
Tag
Külsős tag

Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

KIVONATOK

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról


[A 34/2013. (XI. 29. ), a 10/2014. (II. 28.), a 27/2014. (VI. 25.) és a 36/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

BIZOTTSÁG FELADATKÖREI:

...

2.1. Kiemelt feladata a városfejlesztés és a városrendezés, a közlekedés és hírközlés kérdései, a kommunális szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos feladatok, az energiaszolgáltatás kérdései, a természeti és épített környezet védelme, városunk műemlékeinek védelme.
2.2. Feladatkörébe tartozik: a vagyonmérleg értékelése, az önkormányzat gazdasági vállalkozásainak létrehozásával kapcsolatos döntések előkészítése, a privatizációs tervek és folyamat értékelése, az önkormányzat tulajdonával összefüggő ügyek és a velük való gazdálkodás.
2.3. Közreműködik a város idegenforgalmi stratégiájának és fejlesztési programjainak megalkotásában és véleményezésében.
2.4. Feladatkörébe tartozik: a természeti környezet védelme, a természettel összhangban lévő fenntartható fejlődés követelményeinek érvényre juttatása a város programjaiban, beruházásaiban és a képviselő-testület által alkotott rendeletekben.

AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE, AMELYEKET BIZOTTSÁG NYÚJT BE:

...
- Közterület elnevezése, valamint elnevezésének megváltoztatása.

AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE, AMELYEK A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL NYÚJTHATÓK BE:

...

2.1. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, zárszámadásának és rendeletének meg-állapítása.
2.2. A közigazgatási határ kiigazítása, valamint jogszabályban meghatározott körben a föld-rajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.
2.3. A rendezési program megállapítására, a rendezési tervek jóváhagyására, illetőleg a belterületi határvonal megállapítására vonatkozó előterjesztések.
2.4. Az építésügyi igazgatás körébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendezésére vonatkozó rendelettervezet.
2.5. Az önkormányzat gazdasági programja.
2.6. A környezet- és természetvédelmi tárgyú helyi szabályok megállapítása, egyedi döntések meghozatala.
2.7. A városi energetikai stratégia elfogadása.
2.8. Turisztikai tárgyú előterjesztések.
2.9. Az üzleti vagyon hasznosításával kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultság gyakorlása 5 millió forintos értékhatár felett, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanok esetében 10 millió forint értékhatár felett.
2.10. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, vagyonkoncepció kialakítása.

A BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK:

...

2.1. Dönt a városrehabilitációs támogatások odaítéléséről.
2.2. Gyakorolja az üzleti vagyon hasznosításával kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot 5 millió forintos értékhatárig, illetve az elővásárlási joggal érintett ingatlanok esetében 10 millió forint értékhatárig.
2.3. Hozzájárul az önkormányzati vagyon szerződött vagyonkezelők általi felújításához, az azokon tervezett beruházásokhoz.