3/2011. (I. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Művelődéséért” elnevezésű, pedagógusnapi elismerés adományozásáról rendelkező, a 72/2008. (III. 27.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott önkormányzati szabályzatot, azonnali hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Szabályzat első bekezdése:
„Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete egy több évtizedre visszanyúló városi hagyomány megőrzéseként, elismerést alapít a városi fenntartásban lévő közoktatási intézmények dolgozóinak pedagógusnapi jutalmazására, kiterjesztve azt a városi közművelődési és közgyűjteményi intézmények dolgozóira.”

A jogosultság feltételei első francia bekezdése:
„Az elismerésre az a közalkalmazott jogosult, aki a tárgyévben az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási, közgyűjteményi, ill. közművelődési intézményben dolgozik és elérte a 20-30-40 év folyamatos közalkalmazotti jogviszonyt a város egy vagy több közoktatási, közgyűjteményi, közművelődési intézményében .”


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Szabó Marianna oktatási ügyintéző.
Határidő: azonnal ill. a szabályzat szerint.


(A szabályzat egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét lsd. a letölthető formátumban.)