11/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 38., 39., 40., 41. számú létesítményjegyzékeit, valamint az 1/3. és 3. számú mellékleteinek módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Huber László polgármestert a módosított melléklet aláírására.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba ügyintéző.
Határidő: azonnal.