16/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum c. projektről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző, projekt menedzser.
Határidő: azonnal.


2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt keretében megvalósuló befektetői kiadvány Kőszeg várost érintő befektetési lehetőségek adatainak összegyűjtésével és kategorizálásával a városfejlesztési és üzemeltetési osztályt bízza meg. A megjelenésre javasolt ingatlanokról a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság 2011. márciusi ülésén dönt.

Felelős: Kiss Péter bizottsági elnök.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: értelemszerűen.