27/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1.h. pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 6.§ (4) bekezdése alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.