36/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kőszeg Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló jelentés megállapításaihoz, javaslataihoz készített intézkedési tervet.
A tervnek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályához való eljuttatásával megbízza a polgármestert.

Felelős: Huber László polgármester.
Intézményi felelős: Pócza Zoltán igazgató.
Hivatali felelős: Szabó Marianna ügyintéző.
Határidő: a terv eljuttatására azonnal, az intézkedési terv végrehajtására: folyamatos.INTÉZKEDÉSI TERV
a 2010. április 10.- 2010. június 30. közművelődési szakfelügyeleti vizsgálat
javaslataira
A szakfelügyelet javaslatai:

1. Közművelődési rendelet felülvizsgálata.
2. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
3. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház arculatának felépítése, kommunikációs stílusának egységesítése, PR gyakorlata.
4. Szakalkalmazotti létszám bővítése.
5. Önálló intézményi gazdálkodási jogkör biztosítása.
6. A kőszegi Mozi helyzetének rendezése.Tervezett intézkedések:

2011.


– Közművelődési Rendelet felülvizsgálata.
(Az elfogadott éves munkaterv szerint: 2011. október 27-i képviselő-testületi ülés.)

– Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.


A JvMK szakalkalmazotti létszámának bővítése és önálló gazdálkodásának visszaállítása csak a finanszírozási helyzet javulása esetén tervezhető.
A Mozi helyzetének rendezésére rövid távon nem lát reális lehetőséget a képviselő-testület.