37/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy Varga Zsolt vállalkozóval (Trió Média Dunántúl Kft.) a 215/2010. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat értelmében megkötött, de 2011. március 31-én lejáró szerződést a magazin műsorok további közvetítését tartalmazó új szerződést megkösse.
Az új szerződés 2011. április 1-től 2012. március 31-ig terjedő időszakra vonatkoztatva a következőket tartalmazza: összefoglaló magazin műsor sugárzását havi 2 alkalommal, 2011-ben összesen 18 magazin műsort, alkalmanként 65 000 Ft–ért, azaz hatvanötezer forintért.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.
Határidő: értelemszerűen.