39/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2010. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Újvárosi Óvoda épületének nyugati oldala körüli vendégjárdájának, gazdasági bejáratának és kiszolgáló útjának, valamint kerékpártárolójának felújításához és szükséges megépítéséhez legfeljebb bruttó 1,5 millió forint összegű fedezet biztosítását a 2011. évi költségvetésben szereplő fejlesztési kiadások között szereplő kisajátításokra tervezett keretösszeg terhére.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.