43/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a Kőszegi Lóránt Gyula Sporttelep felújítására.
A támogatás elnyerése estén Kőszeg Város Önkormányzata a projekt megvalósítására kötelezettséget vállal, valamint a megvalósításhoz szükséges 4.999.807,- Ft önerőt a kötvénykibocsátás terhére biztosítja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: 2011. április 1.