70/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1861/A/1 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Chernel utca 11. fsz.1. szám alatti, 81m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban lévő lakást 10 530 000 Ft vételáron értékesíti Kevei Pálné (Kőszeg, Chernel utca 11. fsz. 1.) bérlő részére azzal, hogy a vételár 50 %-a a bérlőkijelölési joggal rendelkező dr. Nagy László EGYMI-t illeti.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: folyamatos.