73/2011. (V. 12.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium, kollégium épületének energetikai korszerűsítését a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2011-4.9.0) pályázat keretében kívánja megvalósítani, a pályázat teljes összege 249 920 345 Ft. , az igényelt támogatás 212 432 293 Ft melyhez a szükséges önrészt 37 488 052 Ft erejéig biztosítja az egyházi kártalanítás terhére.
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9730 Kőszeg, Szent Imre herceg u. 9.
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 3668 hrsz.
A projekt megnevezése: „Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium, kollégium épületének energetikai korszerűsítése”
A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.9.0
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 249 920 345 Ft.
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 249 920 345 Ft.
Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 37 488 052 Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 212 432 293 Ft.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba projektmenedzser.
Határidő: azonnal.