75/2011. (V. 12.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális nyári gyermekétkeztetés igénylésére, amelyhez a saját erőt 1 309 090 Ft összeghatárig a 2011. évi költségvetési rendeletbe foglalt pályázati tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Dr. Tóthné Dolgos Zsanett gyámügyi és szociális osztályvezető,
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.