113/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hozzájárul ahhoz, hogy Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása a NYDOP-2010-5.3.1/A kódszámú, „A Béri Balog Ádám Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében” című projekt megvalósítása keretében a kőszegi 2995/3 hrsz-ú ingatlanon 10 db többlet-parkolót alakítson ki.
2. A beruházás megvalósításához szükséges 747.000,- összeget 244.000,- Ft összegben a fel nem használt pályázati önerőből, 503.000,- Ft összegben pénzeszköz átadással, a kötvénykibocsátás terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.