125/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Jakab templom tetőfelújításához 3 M Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Római Katolikus Plébánia részére a 2011. évi költségvetési rendeletben szereplő céltartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető,
Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.
Határidő: azonnal.