139/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® – Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba” című, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló beruházás közbeszerzési eljárás alábbi ajánlattevőinek ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja:
Az érvénytelen ajánlattevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
I. Ajánlatevő neve: Örökzöld Kft.
Ajánlattevő címe: 2040 Budapest, Zápor u. 7.
Érvénytelenség indoka: A Kbt. 88.§(1) bekezdés alapján az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.
II Ajánlattevő neve:COLAS-ÚT Zrt.
Ajánlattevő címe:1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.
Érvénytelenség indoka: Az ajánlattevő hiánypótlásra lett felszólítva, amit nem teljesített, azonban a korábban megjelölt hiányok a későbbiek során már nem pótolhatók. Az ajánlat a Kbt. 88.§(1) bekezdés f.) pontja alapján érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban , valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® - Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba”című, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló ” beruházás közbeszerzési eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt kihirdeti:

Ajánlattevő neve, címe, ajánlata:
BIT-ÉP Bt.
1071 Budapest, Dembinszky u.10. fsz. 2.
Az ajánlattevő az alábbi ajánlatokat tette:
1. rész: Alpannonia® Turista- és szabadidő központ kertépítészet és többfunkciós esőbeálló létesítése kiviteli dokumentáció alapján:
Vállalkozói díj nettó összege: 47 402 000 Ft.

2. rész: Királyvölgyi sétaút és Andalgói sétaút felújítása, Kálvária rendezvénytér kialakítása:
Vállalkozói díj nettó összege: 10 318 000 Ft.
3.rész: Eszközbeszerzés és beépítés az alábbi helyeken és mennyiségben:
Vállalkozói díj nettó összege: 5 720 000 Ft.

Indoka: mert, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az „Alpannonia® – Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba” című, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló beruházás kiviteli szerződésének aláírására.


Felelős : Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.