140/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Rákóczi Ferenc utca 122. szám alatti, 2917/9/A/1 hrsz-ú irodaház értékesítését pályáztatás útján, a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződések aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan
nyilvános pályáztatás útján történő értékesítéséreA Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 140/2011. (IX. 1.) sz. határozata értelmében, valamint az I/2007. (II. 2.) vagyonrendelete és ennek mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános pályáztatási eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi társasházi ingatlan értékesítésére.


1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517; +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Pályázat fajtája: nyílt, egy fordulós
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2917/9/A/1 hrsz-ú, Rákóczi F. u. 122. sz. alatti 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan pályázat útján történő legmagasabb összegű ajánlat alapján való értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Eszmei hányad
Kőszeg 2917/9/A/1 irodaház 527 314/1000

Az ingatlan részét képezi a társasházhoz tartozó osztatlan közös udvar eszmei hányadának megfelelő területe.


3.b.) Műszaki feltétel:

2917/9/A/1 hrsz. Kőszeg, Rákóczi F. u. 122. szám alatti irodaház (527 m2).

Az ingatlan Kőszeg város belterületén, annak Déli részén a városközponttól kb. 1000 m távolságban helyezkedik el. Megközelítése a Rákóczi F. úton újonnan épülő körforgalmon keresztül lehetséges.
A területen a szennyvíz-, gáz-, illetve a vízhálózat kiépítés alatt áll. Környezetében ipari, kereskedelmi illetve lakóházas ingatlanok találhatók.


3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

- A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatást nyújtja.

• Ajánlatban elfogadható csereingatlan felajánlása értékkülönbözet megfizetésével, ebben az esetben az értékbecslést az önkormányzat készítteti el az ajánlattevő költségére. Szerződéskötés meghiúsulása esetén az értékbecslés költsége továbbra is az ajánlattevőt terheli.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb a versenyeztetést követő 30. napon belül meg kell kötni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.

- A pályázati eljárásban való részvétel feltétele biztosíték megfizetése az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára. A biztosíték mértéke: az ingatlan vételárának 5%-a.4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított ára


Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Vételár (Ft)
Kőszeg 2917/9/A/1 irodaház 527 32.030.000,- Ft

4.b.) A pályázat nyertese a versenyeztetést követően a pályázatban megjelölt időpontig köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.


5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) Pályázat helye és ideje
A pályázat meghirdetésének ideje: 2011. 09.02.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2011.09.26. 9.00 óra
Ajánlat benyújtásának helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály (Kőszeg, Jurisics tér 8.)
Ajánlatok felbontásának helye, ideje: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály (Kőszeg, Jurisics tér 8.), 2011. szeptember ….
Ajánlatok elbírálásának ideje: 2011. szeptember ….. 9.00 óra
Az ajánlat tartalma a vagyonrendelet Versenyeztetési Szabályzatának 13. § (1)-(2) bekezdése értelmében a versenytárgyalásra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett, részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:
 A pályázati felhívás feltételeire
 A pályázati cél megvalósítására
 Az ajánlott ellenszolgáltatás összegére, megfizetésének határnapjára
Az ajánlatot zárt borítékban kérem benyújtani, amelyen a következő szerepeljen: „Pályázat – 2917/9/A/1hrsz”.


6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfő, szerda: 8-12 és 13-15.30 óra között, péntek: 8-12 óra között.