162/2011. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a 2352/3 hrsz-ú ingatlanból kialakult 2352/5 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a Kőszeg, Sáncárok u. 22/b. szám alatti társasház, a 2352/7 hrsz-ú beépítetlen megnevezésű ingatlant a Kőszeg, Sáncárok u. 22/a szám alatti társasház, valamint a 2352/8 hrsz-ú beépítetlen megnevezésű ingatlant Tóth Andrea Kőszeg, Sáncárok u. 24. szám alatti lakos részére az ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott vételáron. A telekalakítás és a társasház alapító okirat módosítás költségei vevőket terhelik.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő egyösszegű adásvételi szerződések aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.