176/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi köztemető üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja.
Eredménytelenség indoka: a Kbt.92.§ (d) pontja alapján az ajánlatkérő - a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében-, az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82.§) eredménytelenné nyilvánítja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Kőszegi köztemető üzemeltetése” tárgyában kiírásra kerülő új egyszerű ajánlattételi felhívás kiegészítését a 30 db sírhely kialakítással.

Felelős : Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.