178/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” keretében, pályázat kódszáma: NYDOP-4.1.1/B-11., a belterületi vízrendezésre az önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi területekre:

Kőszeg Vízkárelhárítási Rendszerének fejlesztése

Létesítmény helye Tervezett létesítmények Műtárgyak Helyrajzi szám
1. Mohás út 126 m árok, 28 m Ø30 b. 1 tiszt. akna , 40-es sávos víznyelő 6,0 m 463
2. Park u.- Hunyadi összek. 36 m NA80 HOBAS 4 db 1,5x1,5 tiszt. akna 3556, 3557/6
3. Arborétum utca 150 m 40/100 folyóka
160 m NA 300 KG-PVC 4 m 40 cm-es sávos víznyelő
3 db víznyelő
3612
4. Mélyút 22 m Ø30 b., 261x2,5 m b.vápa 3,0 m 40 cm-es sávos víznyelő 3728
5. Hideg-völgy NA 300 107,0 m 4 db víznyelő, 3,0 m 40-es sávos víznyelő
4 db kőelzáró, tározó műtárgy 7875, 1555/1
6. Királyvölgyi u. NA 300 50 m 5 m 20 cm-es sávos víznyelő 1577/1
7. Királyvölgy NA 1000 HOBAS 135 m
Kőelzáró műtárgy 2 db Hordalékfogó rácsos akna 1 db,
kőelzáró műtárgy, 16 m vb.cső 3830, 3827, 3828, 3829,
7554, 7555, 7526/1-2, 3745
8. Puskapor utca 160 m NA 200
459 m DN 1000; DN 800; DN 1200 RAUVIA 17 db tiszt. akna
34 db víznyelő 1177, 1210,
1229, 1264
9. Károlyi M. u. 765 m 60/200
105 m 40/100 6,0 m 40-es sávos víznyelő
15 db víznyelő 3399/4
10. Károlyi M. u. garázssor 288 m 60/100
83 m NA 300 b. 4 db víznyelő 3276/7
11. Rákóczi u. DN 800 SN8 Külső átmérőre szabályozott RAUVIA SPECIÁL
304 m 4 db tisztítóakna, 10 db víznyelő 2265
12. Gyöngyös patak mederrendezés - 0174/1, 2909/2, 2909/3, 2909/5, 2580/1, 2580/2, 2580/3,
2119/3, 2119/5,
2119/7

A teljes beruházás költsége 331.764.705,-Ft, amelyből az önkormányzati beruházás:
211.764.705,- Ft.
A saját erő számszerű összege: 31.764.706.- Ft.
Igényelt támogatás összege az önkormányzati beruházáshoz: 179.999.999.- Ft.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pályázat megvalósításához szükséges önkormányzati önrészt hitel felvétellel biztosítja, amelynek összege bruttó 31.764.706.-Ft, azaz harmincegymillió- hétszázhatvannégyezer- hétszázhat forint.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Kőszeg Város Polgármesterét a pályázati anyag aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.

Hivatali felelős:
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető,
Ujvári Csaba projektmenedzser.
Határidő: azonnal.