183/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonát képező kőszegi 2134/1 hrsz.ú gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonba kerülésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, megállapodások aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.