187/2011. (XI. 14.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Lóránt Gyula Sporttelep sportöltöző és edzőterem felújítása” tárgyában a megvalósításhoz korábban jóváhagyott
– 4.999. 807,- Ft – önrészen felül további 7. 601. 193,- Ft önerőt biztosít a 2011. évi költségvetés fejlesztési kiadások VII/2. Céltartalék pontjában szereplő teniszpálya, klubhelyiség előirányzat terhére.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lóránt Gyula Sporttelep sportöltöző és edzőterem felújítása ” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívás nyertesét kihirdeti:
Ajánlattevő neve: Szárnyasép Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9730 Kőszeg, Várkör 61. 2/4.
Vállalkozási díj nettó összege (Ft): 24.480.000,-Ft
Vállalkozási díj bruttó összege (Ft) : 30.600.000,-Ft
Indoka: mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a „Lóránt Gyula Sporttelep sportöltöző és edzőterem felújítása ” tárgyában a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.