191/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kőszeg Város településszerkezeti tervét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. 10. és 11.§-a előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint:

Területhasználati változások
Belterületen
Beépítésre nem szánt terület

Különleges beépítésre nem szánt szabadidős terület:
 A 301/7 hrsz ~620 m2 terület üdülőházas üdülőterületből különleges beépítésre nem szánt szabadidős területbe kerül átsorolásra
 A 301/2 hrsz ~46 m2 ingatlan közlekedési területből különleges beépítésre nem szánt szabadidős területbe kerül átsorolásra.
 A 301/3 hrsz árok területből 166 m2 különleges beépítésre nem szánt szabadidős területbe kerül átsorolásra.
Külterületen
Beépítésre nem szánt terület

Különleges beépítésre nem szánt szabadidős terület:
 6225; 6227, 6221/1; 6226/2 hrsz, részben a 6228 hrsz ingatlanokból, 2,7 ha nagyságú turisztikai rendeltetésű erdőterület különleges beépítésre nem szánt szabadidős területbe kerül átsorolásra.
 1,03 ha nagyságban kertes mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt szabadidős területbe kerül átsorolásra.
 A biológiai aktivitási érték igazolása alapján a Kalandpark terület biológiai aktivitási értéke növekszik.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Szima Andrea kistérségi főépítész,
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.