1/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításához csatolt véleményezési tervdokumentációban a 2.12. számozás alatt lévő módosítási javaslatot – a Rőtivölgyi utca saroktelek vonatkozásában 1117/1 hrsz alatt – nem támogatja. Ennek megfelelően az érintett terület építési előírásai változatlanok maradnak.

Felelős: Huber László polgármester és Szima Andrea főépítész.
Határidő: a közzétételi tervdokumentáció elkészítése: 2017. február 10.