2/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításához csatolt véleményezési tervdokumentációban a 2.4. számozás alatt lévő módosítási javaslatot – a Postásrét melletti utak korrekciójának tekintetében – az előterjesztéshez csatolt „C” változat szerint támogatja.
2. A képviselő-testület Kőszeg Város Önkormányzata és az Isteni ige Társasága Szent Imre Misszósház között létrejött megállapodás tervezetét jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester és Szima Andrea főépítész.
Határidő: a közzétételi tervdokumentáció elkészítése: 2017. február 10.

(A "C" változatot valamint a megállapodást lsd. a letölthető formátumban.)