3/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításának megállapításához szükséges, az egyszerűsített eljárás alatt beérkezett vélemények figyelembevételével - a véleményezési szakasz lezárásával - az alábbi döntést hozza:

1) Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály – Megyei Állami Főépítész
Kifogást nem emelt.

2) Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Észrevételeire az alábbi a válasz:
2.1.
– A vízgazdálkodási tárgyú jogszabályokat a rendezési terv készítése során és a jelenlegi 3. számú módosítás során is figyelembe vettük.
– A felsorolt fejezetek a 2014-ben elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsorolt fejezeteket a rendezési terv módosítása nem érinti.
– A csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó előírások a 2014-ben elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a csapadékvíz-elvezető rendszert a rendezési terv módosítása nem érinti.
– A 2014-ben elfogadott Rendezési terv készítése során a vízgazdálkodási területeket feltüntettük. A módosítás során ezen területekben változás nem történt.
– Az árvízi elöntés (1965) határát a 2014-ben elfogadott Rendezési terv készítése során a "Tájrendezés és Környezetalakítás" című tervlapon jelöltük.
2.2.
Kórház utca - 2116/5 hrsz. módosítása:
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az egyeztetési dokumentációban részletezett változtatáshoz vízgazdálkodási szempontból nem járult hozzá. Az észrevételt elfogadjuk és a módosítást a beépítési táblázat Lk-A2/11 övezet előírásaival és a HÉSZ 12§.-nak módosításával együtt töröljük.
2.3.
87-es sz. Főút és Gyöngyös patak közötti területek – Felsőrétek módosítása:
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az egyeztetési dokumentációban részletezett változtatáshoz vízgazdálkodási szempontból nem járult hozzá. Az észrevételt elfogadjuk és a módosítást a beépítési táblázat Lk-A2/12 övezet előírásaival és a HÉSZ 12§.-nak módosításával együtt töröljük.

3) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észrevételeire az alábbi a válasz:
Tűzvédelmi követelmények:
A felsorolt tűzvédelmi követelményeket a rendezési terv módosítása során a rendezési terv léptékében figyelembe vettük.
Vízügyi - vízvédelmi hatósági követelmények:
A felsorolt vízvédelmi hatósági követelményeket a rendezési terv módosítása során a rendezési terv léptékében figyelembe vettük.

4) Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Kifogást nem emelt.

5) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
Észrevételt nem tett.

6) Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Észrevételt nem tett.

7) Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Kifogást nem emelt.
Az állami alapadatok felhasználásának igazolását a kért címre megküldjük.

8) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Kifogást nem emelt.

9) Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Kifogást nem emelt.

10) Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Kifogást nem emelt.

11) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kifogást nem emelt.

12) Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság
Kifogást nem emel.

13) Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Kifogást nem emelt.

14) Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
Kifogást nem emel.
15) Vas Megyei Önkormányzat Megyei Jegyző
Kifogást nem emel.
16) Velem Községi Önkormányzat
Észrevételt nem tett.

17) Nemescsó Községi Önkormányzat
Észrevételt nem tett.

18) Kőszeg Város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításával kapcsolatban vélemény és észrevétel az alábbi államigazgatási szervektől és települési önkormányzatoktól – a kormányrendeletben rögzített határidőn belül – nem érkezett.
a) államigazgatási szervek: Forster Gyula Örökséggazdálkodási és Vagyongazdálkodási Központ Budapest és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Budapest.
b) települési önkormányzatok: Ólmod, Kőszegpaty, Kőszegdoroszló, Horvátzsidány és Cák.

19) A településrendezési eszközök IV. számú módosításával kapcsolatban, a partnerségi szabályzat szerinti közzététel során, egy lakossági észrevétel érkezett. Az észrevételt elfogadjuk és a korrekciót beépítettük. Ez a korrekció a dokumentáció 9. oldalán található a 2.5. számozás alatt.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1)– 19) pont alatti véleményeket tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester és Szima Andrea főépítész.
Határidő: A közzétételi tervdokumentáció elkészítése: 2017. február 10.