27/2017. (II. 14.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének arra vonatkozó törekvését, hogy a Magyar Állam a Kőszeg, 1808; 1809; 1791 helyrajzi számú, természetben Kőszeg, Schneller István utca 2-4 szám alatt található, Bálház néven ismert ingatlant az Intézet vagyonkezelésébe adja, egyúttal az erre vonatkozó Támogatói szándéknyilatkozatot a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

Melléklet a 27/2017. (II. 14. képviselő-testületi határozathoz


Kőszeg Város Önkormányzata
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.


Iktatószám: 812-8/2017.

TÁMOGATÓI SZÁNDÉKNYILATKOZAT


A „Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról” szóló 1337/2016. (VII.4.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában nevesítésre került a „Közösségi terek kialakítása - Bálház funkcionális újrahasznosítása” mint beruházás, amelynek a projektgazdája az MNV Zrt.

A beruházás megvalósításával egyidejűleg Kőszeg Város Önkormányzata támogatja a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének (a továbbiakban: Intézet) azon kérelmét, hogy a Kőszeg „Bálház” természetben Kőszeg, Schneller István utca 2-4. szám alatt elhelyezkedő (1808; 1809; 1791 helyrajzi számú) ingatlant a Magyar Állam a vagyonkezelésébe adja.
Ezzel egyidejűleg kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a „Bálház” jövőbeni működtetésében/közösségi funkciójának kialakításában szorosan együtt kívánunk működni az Intézettel.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Támogatói Szándéknyilatkozatot a 27/2017. (II. 14.) határozatával jóváhagyta.

Kőszeg, 2017. február 20.Huber László
polgármester