8/2020. (I. 30.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. társasház tulajdonát képező – a Társasház Alapító Okiratban közös tulajdonban lévő – az önkormányzati tulajdonú Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. fszt. 4. sz. (Hrsz.: 3425/2/A/3) lakáson keresztül megközelíthető padlástérnek és Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. fszt. 5. (Hrsz.: 3425/2/A/4) egyéb helyiségnek a cseréjéhez, azzal, hogy a csere során a padlástér az önkormányzat tulajdonában lévő Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. fszt. 4. (Hrsz.: 3425/2/A/3) külön albetéthez kerül csatolásra, míg a Rákóczi F. u. 10. fszt. 5. egyéb helyiség átkerül a társasház közös tulajdonába.
2. A felek az ingatlanok értékét egyezőnek tekintik, értékkiegyenlítésre nem tartanak igényt. Az Alapító Okirat módosítása során felmerült költségeket a felek tulajdoni hányad arányában vállalják.
3. Amennyiben olyan megállapodás jön létre a társasházzal, amely értelmében az önkormányzat helytállási kötelezettsége az önkormányzat számára hátránnyal nem jár, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített szerződések aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.