13/2020. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő feladat-ellátási előszerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására, amint az ÁEEK támogató véleménye rendelkezésre áll.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti előszerződésben foglaltak teljesülése esetén a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő feladat-ellátási szerződést aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő:
1. pontra vonatkozóan: értelemszerűen,
2. pontra vonatkozóan: értelemszerűen.

(Az előszerződést lsd. a letölthető formátumban.)