40/2020. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron u. 1/A. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” épületére vonatkozó, a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (képviseli: Dr. Varga István) kötendő Ingatlanhasználati szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. április 30.

(Az ingatlanhasználati szerződést lsd. a letölthető formátumban.)