4/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszegfalvi Sportegyesület részére 927.644 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-29528/2019 számú határozatával jóváhagyott, a Rábai Gábor Sporttelepen (Kőszeg, 0377/26 hrsz.) a sportfejlesztési program keretében tervezett, a régi öltöző tetőszerkezete cseréjének megvalósítására. A Feladatátvállalási megállapodás és annak részét képező Ingatlanhasználati szerződés megszűnése esetén a programból megvalósuló, az ingatlant érintő értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban az Egyesület az Önkormányzattal szemben nem támaszthat igényt.
2. Az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetét Kőszeg Város Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési tartalékából az egyéb felhalmozási célú támogatások rovatba történő átcsoportosításával biztosítja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.