21/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felkéri dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy 2020. március 29-ig készítse el a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet azirányú módosítását, mely szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-től az idényjellegű (szezonális) árusítás valamint a vendéglátóipari előkertek használatáért fizetendő díjak megfizetésére biztosítson a rendelet 2020. június 30-ig haladékot.

2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felkéri Kovács István igazgatót, hogy a piaci árusítás során a helypénzek beszedésétől június 30-ig tekintsen el.

Felelős:
az 1. pontra vonatkozóan: dr. Zalán Gábor jegyző,
a 2. pontra vonatkozóan: Kovács István igazgató.
Határidő: értelemszerűen.