1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005.(XI. 1.) és a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzati hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a plébániahivatal dolgozói, a képviselő-testület tagjai, a járási hivatal vezetői és dolgozói, a járási tankerület vezetője a Brenner-ház udvarán, a Jurisics tér 5. szám alatti épületben munkát végző egészségügyi dolgozók a Jurisics tér 5. alatti gyermekorvosi rendelők mögötti, Kelcz-Adelffy utca felől nyíló belső parkolóban, valamint a Brenner ház udvarában, továbbá a bírósági és ügyészségi dolgozók az un. „Csónaktömb”-ben a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni. A Jurisics tér 5. alatti gyermekorvosi rendelők mögötti, Kelcz-Adelffy utca felől nyíló belső parkoló megközelítésére és az ott történő várakozásra a Városház és a Kelcz-Adelffy utcában lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak lakossági parkoló bérlettel együtt.”

2. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzati hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a plébániahivatal dolgozói, a képviselő-testület tagjai, a járási hivatal vezetői és dolgozói, a járási tankerület vezetője a Brenner-ház udvarán, a Jurisics tér 5. szám alatti épületben munkát végző egészségügyi dolgozók a Jurisics tér 5. alatti gyermekorvosi rendelők mögötti, Kelcz-Adelffy utca felől nyíló belső parkolóban, továbbá a bírósági és ügyészségi dolgozók az un. „Csónaktömb”-ben, kedvezményes éves bérlet megváltása ellenében jogosultak várakozni.”


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2014. január 31.Dr. Zalán Gábor s.k. Huber László s. k.
jegyző s. k. polgármester s.k.