2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. január 31.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez


„10. melléklet az 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelethez:


Kiemelt rendezvények


1. Farsangfarka
2. Szőlő Jövésnek Könyve
3. Ostromnapok
4. Fesztivál a határon
5. História Futás
6. Kőszegi Szüret
7. Orsolya napi Vásár
8. Kőszegi Advent”