3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 13.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, az ingatlanhasználók gondoskodnak az ingatlanjaikkal határos járdaszakaszok hótól való megtisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán az időjárástól függően legalább még egyszer szükség szerint meg kell ismételniük.”

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Kőszeg, 2014. január 30.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester1. melléklet a 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez:

Az alábbi belterületi közterületek tisztán tartása az önkormányzat feladatát képezi:

1. Ady Endre utca,
2. Árpád tér,
3. Bem József utca,
4. Cáki út,
5. Chernel utca,
6. Deák Ferenc utca,
7. Diák sétány,
8. Faludi Ferenc utca,
9. Flórián tér,
10. Fő tér,
11. Gyöngyös utca,
12. Gyöp utca,
13. Győry János utca,
14. Hunyadi János utca,
15. Írottkő utca,
16. Jurisics tér,
17. Károly Róbert tér,
18. Kelcz-Adelffy utca,
19. Kincs apát köz,
20. Kossuth Lajos utca,
21. Liszt Ferenc utca,
22. Munkácsy Mihály utca,
23. Pék utca,
24. Posztó utca,
25. Rajnis József utca,
26. Rákóczi Ferenc utca,
27. Rohonci utca,
28. Rómer Flóris utcának a Rákóczi utca és a Velemi út közötti szakasza,
29. Schneller József utca,
30. Sigray Jakab utca,
31. Szűk utca,
32. Táblaház utca,
33. Temető utca,
34. Űrhajósok utcájának a lakótelepi szakasza,
35. vasútállomási autóbuszforduló,
36. Várkör,
37. Városház utca,
38. Velemi út