4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 15. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény általános iskolájában és speciális szakiskolájában:
tízórai 111,- Ft
ebéd 274,- Ft
uzsonna 79,- Ft
napi 464,- Ft”


2. §

Az Szr. 15. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„g) a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiumában:
reggeli 55,- Ft
tízórai 67,- Ft
ebéd 274,- Ft
uzsonna 57,- Ft
vacsora 107,- Ft
napi 560,- Ft”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. január 30.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester