18/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében „Környezetvédelmi Alap”-ot hoz létre.

2. §

(1) Az Alap felhasználásáról az éves költségvetési rendeletben, a tényleges felhasználásról az éves zárszámadás elfogadásával a képviselő-testület dönt.
(2) Az Alapot - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – környezetvédelmi célokra, így különösen
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,
b) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, kirándulóhelyek fenntartására,
c) felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére,
d) környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére,
e) környezetvédelmi akciók, mozgalmak lebonyolítási, díjazási költségeinek fedezésére,
f) környezetvédelmi célú felmérések, tanulmányok elkészíttetésére, előadások, kiadványok finanszírozására,
g) környezetvédelmi tárgykörben kiírt pályázatokon való részvétel esetén az önkormányzati saját erő biztosítására
kell felhasználni.
(3) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) bekezdésében foglaltak szerint használható fel.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kőszeg, 2014. április 29.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző