20/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 16/2006. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 16/2006. (V.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az ÖR. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §

(1) Az ÖR. 2. §-ában az „az 1990. évi LXV. törvényben” szövegrész helyébe az „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben” szöveg lép.
(2) Az ÖR. 4. § (1) bekezdésében az „1. sz. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg lép.
(3) Az ÖR. 4. § (2) bekezdésében a „2. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szöveg lép.
(4) Az ÖR. 4. § (3) bekezdésében a „3. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „3. melléklet” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2014. április 29.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző1. melléklet a 20/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 16/2006. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. 1. számú körzet: Dr. Nedeczky Veronika háziorvos

1.1. Auguszt János utca,
1.2. Árpád tér,
1.3. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca,
1.4. Bem József utca,
1.5. Bertalan Erzsébet utca,
1.6. Borostyánkő utca,
1.7. Borsmonostori utca,
1.8. Chernel utca,
1.9. Erdő utca,
1.10. Felső körút,
1.11. Gyöngyös utca,
1.12. Hegyalja utca,
1.13. Herman Ottó utca,
1.14. Jurisics tér,
1.15. Kálvária utca,
1.16. Károly Róbert tér,
1.17. Kelcz-Adelffy utca,
1.18. Kethelyi út,
1.19. Kincs apát köz,
1.20. Királyvölgy,
1.21. Királyvölgyi utca,
1.22. Lékai út,
1.23. Malomárok utca,
1.24. Meskó utca,
1.25. Munkás utca,
1.26. Ólmodi út,
1.27. Pék utca,
1.28. Puskapor utca,
1.29. Rajnis utca,
1.30. Rőti völgy utca,
1.31. Schneller István utca,
1.32. Sziget utca,
1.33. Táblaház utca,
1.34. Vámház utca,
1.35. Várkör,
1.36. Városház utca,
1.37. Zrínyi Miklós utca,
1.38. Külterület.


2. 2. számú körzet: Dr. Pusztai Szilveszter háziorvos

2.1. Bechtold István utca,
2.2. Bezerédy Imre utca,
2.3. Csőszház utca,
2.4. Dr. Ambró Gyula utca,
2.5. Fehér sáfrány utca,
2.6. Freh Alfonz utca,
2.7. Gesztenyefa utca,
2.8. Hadik András utca,
2.9. Írottkő út,
2.10. Kankalin utca,
2.11. Kárpáti Sándor utca,
2.12. Kövecses dűlő,
2.13. Lehmann Gottfried utca,
2.14. Lehmann kapitány utca,
2.15. Lóránt Gyula utca,
2.16. Mecséry Ferenc utca,
2.17. Mélyút utca,
2.18. Postásrét utca,
2.19. Posztó utca,
2.20. Posztógyár utca,
2.21. Rohonci utca,
2.22. Sigray Jakab utca,
2.23. Szelestey László utca,
2.24. Szőlőskert utca,
2.25. Tamás árok utca,
2.26. Tamás köz,
2.27. Tanítóképző utca,
2.28. Űrhajósok utcája,
2.29. Vízmű utca,
2.30. Waisbecker Jenő utca,
2.31. Külterület.

3. 3. számú körzet: Dr. Bakács Ákos háziorvos

3.1. Alsó körút,
3.2. Cáki út,
3.3. Csepregi út,
3.4. Deák Ferenc utca,
3.5. Dózsa György utca,
3.6. Erdészház utca,
3.7. Forintos Mátyás utca,
3.8. Gábor Áron utca,
3.9. Hörmann-forrás,
3.10. Hörmann Mihály utca,
3.11. Kereszt utca,
3.12. Kiss János utca,
3.13. Kórház utca,
3.14. Kőszegfalvi utca,
3.15. Liszt Ferenc utca,
3.16. Ottlik Géza sétány,
3.17. Petőfi tér,
3.18. Pogányi út,
3.19. Rákóczi Ferenc utca,
3.20. Sánc utca,
3.21. Sáncárok utca,
3.22. Strand sétány,
3.23. Szent Lénárd utca,
3.24. Szombathelyi út,
3.25. Szűk utca,
3.26. Táncsics Mihály utca,
3.27. Téglás köz,
3.28. Vadvirág utca,
3.29. Vasút utca,
3.30. Külterület.

4. 4. számú körzet: Dr. Prugberger János háziorvos

4.1. Ady Endre utca,
4.2. Arborétum utca,
4.3. Bercsényi Miklós utca,
4.4. Berkenye utca,
4.5. Bersek József utca,
4.6. Ciklámen tér,
4.7. Diófa utca,
4.8. Faludi Ferenc utca,
4.9. Felsőerdő út,
4.10. Fenyő utca,
4.11. Festetich Imre utca,
4.12. Forrás út,
4.13. Fő tér,
4.14. Gyöp utca,
4.15. Győry János utca,
4.16. Hermina utca,
4.17. Hétforrás,
4.18. Hunyadi János utca,
4.19. Károlyi Mihály utca,
4.20. Keresztkút,
4.21. Kossuth Lajos utca,
4.22. Köböl dűlő,
4.23. Kökény utca,
4.24. Mohás út,
4.25. Munkácsy Mihály utca,
4.26. Napsugár utca,
4.27. Óház út,
4.28. Panoráma körút,
4.29. Park utca,
4.30. Polgárszőlők dűlő,
4.31. Rómer Flóris utca,
4.32. Szabóhegyi út,
4.33. Szabóhegy-meszes völgy,
4.34. Szeder utca,
4.35. Szent Anna utca,
4.36. Szent György utca,
4.37. Szent Imre herceg utca,
4.38. Temető utca,
4.39. Tölgyes út,
4.40. Tüskevár utca,
4.41. Vaihingen utca,
4.42. Velemi út,
4.43. Külterület.”2. melléklet a 20/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 16/2006. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. 1. számú körzet: Dr. Kiss Gabriella házi gyermekorvos

1.1. Ady Endre utca,
1.2. Alsó körút,
1.3. Auguszt János utca,
1.4. Árpád tér,
1.5. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca,
1.6. Bem József utca,
1.7. Bercsényi Miklós utca,
1.8. Bertalan Erzsébet utca,
1.9. Borostyánkő utca,
1.10. Borsmonostori út,
1.11. Chernel utca,
1.12. Ciklámen tér,
1.13. Dózsa György utca,
1.14. Erdő utca,
1.15. Faludi Ferenc utca,
1.16. Fehér sáfrány utca,
1.17. Felső körút,
1.18. Felsőerdő út,
1.19. Forintos Mátyás utca,
1.20. Forrás út,
1.21. Fő tér,
1.22. Gábor Áron utca,
1.23. Gyöp utca,
1.24. Győry János utca,
1.25. Hegyalja utca,
1.26. Herman Ottó utca,
1.27. Hétforrás,
1.28. Irottkő utca,
1.29. Jurisics tér,
1.30. Kálvária utca,
1.31. Károly Róbert tér,
1.32. Károlyi Mihály utca,
1.33. Kárpáti Sándor utca,
1.34. Kelcz-Adelffy utca,
1.35. Kethelyi út,
1.36. Kincs apát köz,
1.37. Királyvölgy,
1.38. Királyvölgyi utca,
1.39. Kiss János utca,
1.40. Lékai út,
1.41. Malomárok utca,
1.42. Meskó utca,
1.43. Munkás utca,
1.44. Napsugár utca,
1.45. Ottlik Géza sétány,
1.46. Óház út,
1.47. Ólmodi út,
1.48. Pék utca,
1.49. Pogányi út,
1.50. Polgárszőlők dűlő,
1.51. Posztó utca,
1.52. Puskapor utca,
1.53. Rajnis utca,
1.54. Rákóczi Ferenc utca,
1.55. Rohonci utca,
1.56. Rómer Flóris utca,
1.57. Rőti völgy utca,
1.58. Schneller István utca,
1.59. Sigray Jakab utca,
1.60. Strand sétány,
1.61. Szent Anna utca,
1.62. Szent Lénárd utca,
1.63. Sziget utca,
1.64. Tamás Árok utca,
1.65. Táblaház utca,
1.66. Táncsics Mihály utca,
1.67. Téglás köz,
1.68. Tüskevár utca,
1.69. Vámház utca,
1.70. Várkör,
1.71. Városház utca,
1.72. Vízmű utca,
1.73. Waisbecker Jenő utca,
1.74. Zrínyi Miklós utca,
1.75. Külterület.

2. 2. számú körzet: Dr. Ágoston Zsuzsanna házi gyermekorvos

2.1. Arborétum utca,
2.2. Bechtold István utca,
2.3. Berkenye utca,
2.4. Bersek József utca,
2.5. Bezerédy Imre utca,
2.6. Cáki út,
2.7. Csepregi út,
2.8. Csőszház utca,
2.9. Deák Ferenc utca,
2.10. Diófa utca,
2.11. Dr. Ambró Gyula utca,
2.12. Erdészház utca,
2.13. Fenyő utca,
2.14. Festetich Imre utca,
2.15. Freh Alfonz utca,
2.16. Gesztenyefa utca,
2.17. Gyöngyös utca,
2.18. Hadik András utca,
2.19. Hermina utca,
2.20. Hörmann-forrás,
2.21. Hörmann Mihály utca,
2.22. Hunyadi János utca,
2.23. Kankalin utca,
2.24. Keresztkút,
2.25. Kereszt utca,
2.26. Kossuth Lajos utca,
2.27. Kökény utca,
2.28. Kórház utca,
2.29. Köböl dűlő,
2.30. Kőszegfalvi utca,
2.31. Kövecses dűlő,
2.32. Lehmann Gottfried utca,
2.33. Lehmann kapitány utca,
2.34. Liszt Ferenc utca,
2.35. Lóránt Gyula utca,
2.36. Mecséry Ferenc utca,
2.37. Mélyút utca,
2.38. Mohás út,
2.39. Munkácsy Mihály utca,
2.40. Panoráma körút,
2.41. Park utca,
2.42. Petőfi tér,
2.43. Postásrét utca,
2.44. Posztógyár utca,
2.45. Sánc utca,
2.46. Sáncárok utca,
2.47. Szabóhegyi út,
2.48. Szabóhegy-meszes völgy,
2.49. Szeder utca,
2.50. Szelestey László utca,
2.51. Szent György utca,
2.52. Szent Imre herceg utca,
2.53. Szombathelyi út,
2.54. Szőlőskert utca,
2.55. Szűk utca,
2.56. Tamás köz,
2.57. Tanítóképző utca,
2.58. Temető utca,
2.59. Tölgyes út,
2.60. Űrhajósok utcája,
2.61. Vadvirág utca,
2.62. Vaihingen utca,
2.63. Vasút utca,
2.64. Velemi út,
2.65. Külterület.”
3. melléklet a 20/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 16/2006. (V.8.) önkormányzati rendelethez


1. 1. számú vegyes körzet: Dr. Szalkai Csaba fogszakorvos

1.1. Auguszt János utca,
1.2. Árpád tér,
1.3. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca,
1.4. Bem József utca,
1.5. Bertalan Erzsébet utca,
1.6. Borostyánkő utca,
1.7. Borsmonostori út,
1.8. Chernel utca,
1.9. Ciklámen tér,
1.10. Dózsa György utca,
1.11. Erdő utca,
1.12. Fehér sáfrány utca,
1.13. Felső körút,
1.14. Felsőerdő út,
1.15. Forrás út,
1.16. Fő tér,
1.17. Gyöngyös utca,
1.18. Hegyalja utca,
1.19. Herman Ottó utca,
1.20. Hétforrás,
1.21. Hörmann-forrás,
1.22. Hörmann Mihály utca,
1.23. Írottkő utca,
1.24. Jurisics tér,
1.25. Kálvária utca,
1.26. Kankalin utca,
1.27. Károly Róbert tér,
1.28. Károlyi Mihály utca,
1.29. Kárpáti Sándor utca,
1.30. Kelcz-Adelffy utca,
1.31. Keresztkút,
1.32. Kereszt utca,
1.33. Kethelyi út,
1.34. Kincs apát köz,
1.35. Királyvölgy,
1.36. Királyvölgyi utca,
1.37. Kiss János utca,
1.38. Lékai út,
1.39. Malomárok utca,
1.40. Meskó utca,
1.41. Munkácsy Mihály utca,
1.42. Munkás utca,
1.43. Napsugár utca,
1.44. Óház út,
1.45. Ólmodi út,
1.46. Panoráma körút,
1.47. Pék utca,
1.48. Polgárszőlők dűlő,
1.49. Puskapor utca,
1.50. Rajnis utca,
1.51. Rohonci utca,
1.52. Rőti völgy utca,
1.53. Schneller István utca,
1.54. Sigray Jakab utca,
1.55. Szent Anna utca,
1.56. Sziget utca,
1.57. Tamás árok utca,
1.58. Táblaház utca,
1.59. Táncsics Mihály utca,
1.60. Tölgyes út,
1.61. Vámház utca,
1.62. Városház utca,
1.63. Velemi út,
1.64. Vízmű utca,
1.65. Waisbecker Jenő utca,
1.66. Zrínyi Miklós utca,
1.67. Külterület.

2. 2. számú vegyes körzet: Dr. Sujbert Pál fogszakorvos

2.1. Ady Endre utca,
2.2. Alsó körút,
2.3. Arborétum utca,
2.4. Bechtold István utca,
2.5. Bercsényi Miklós utca,
2.6. Berkenye utca,
2.7. Bersek József utca,
2.8. Bezerédy Imre utca,
2.9. Cáki út,
2.10. Csepregi utca,
2.11. Csőszház utca,
2.12. Deák Ferenc utca,
2.13. Diófa utca,
2.14. Dr. Ambró Gyula utca,
2.15. Erdészház utca,
2.16. Faludi Ferenc utca,
2.17. Fenyő utca,
2.18. Festetich Imre utca,
2.19. Forintos Mátyás utca,
2.20. Freh Alfonz utca,
2.21. Gábor Áron utca,
2.22. Gesztenyefa utca,
2.23. Gyöp utca,
2.24. Győry János utca,
2.25. Hadik András utca,
2.26. Hermina utca,
2.27. Hunyadi János utca,
2.28. Kossuth Lajos utca,
2.29. Kórház utca,
2.30. Kökény utca,
2.31. Köböl dűlő,
2.32. Kőszegfalvi utca,
2.33. Kövecses dűlő,
2.34. Lehmann Gottfried utca,
2.35. Lehmann kapitány utca,
2.36. Liszt Ferenc utca,
2.37. Lóránt Gyula utca,
2.38. Mecséry Ferenc utca,
2.39. Mélyút utca,
2.40. Mohás út,
2.41. Ottlik Géza sétány,
2.42. Park utca,
2.43. Petőfi tér,
2.44. Pogányi út,
2.45. Postásrét utca,
2.46. Posztó utca,
2.47. Posztógyár utca,
2.48. Rákóczi Ferenc utca,
2.49. Rómer Flóris utca,
2.50. Sánc utca,
2.51. Sáncárok utca,
2.52. Strand sétány,
2.53. Szabóhegyi út,
2.54. Szabóhegy-meszes völgy,
2.55. Szeder utca,
2.56. Szelestey László utca,
2.57. Szent György utca,
2.58. Szent Imre herceg utca,
2.59. Szent Lénárd utca,
2.60. Szombathelyi út,
2.61. Szőlőskert utca,
2.62. Szűk utca,
2.63. Tamás köz,
2.64. Tanítóképző utca,
2.65. Temető utca,
2.66. Téglás köz,
2.67. Tüskevár utca,
2.68. Űrhajósok utcája,
2.69. Vadvirág utca,
2.70. Vaihingen utca,
2.71. Vasút utca,
2.72. Várkör,
2.73. Külterület”