23/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, 48.§ (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. május 29.
Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján.
A rendelet kihirdetésének a napja: 2014. május 30.
A rendelet hatályba lépésnek a napja: 2014. május 31.
A rendelet hatályon kívül helyezésének a napja: 2014. június 1.

Kőszeg, 2014. május 30.

Dr. Zalán Gábor
jegyző

1. melléklet a …/2014. (V. …….) önkormányzati rendelethez:

1. melléklet a 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez:

Hulladékot égetéssel megsemmisíteni az alábbi területeken tilos:

1. Ady Endre utca
2. Auguszt János utca
3. Árpád tér
4. Bajcsy-Zsilinszky utca
5. Bem József utca
6. Bercsényi Miklós utca
7. Chernel utca
8. Diák sétány
9. Diófa utca
10. Dózsa György utca
11. Erdő utca
12. Faludi Ferenc utca
13. Fenyő utca
14. Forintos Mátyás utca
15. Fő tér
16. Fő tér – Rákóczi Ferenc utca – Munkácsy Mihály utca – Kossuth Lajos utca által határolt tömbbelső
17. Gyöngyös utca
18. Gyöp utca
19. Győry János utca
20. Hegyalja utca
21. Hunyadi János utca
22. Irottkő utca
23. Jurisics tér
24. Kálvária utca
25. Károly Róbert tér
26. Károlyi Mihály utca
27. Kelcz-Adelffy utca
28. Királyvölgyi utca
29. Kiss János utca
30. Kossuth Lajos utca
31. Liszt Ferenc utca
32. Munkácsy Mihály utca
33. Park utca
34. Petőfi tér
35. Pék utca
36. Posztó utca
37. Puskapor utca
38. Rajnis József utca
39. Rákóczi utca
40. Rohonci utca
41. Rómer Flóris utca
42. Sánc utca
43. Sáncárok utca
44. Schneller József utca
45. Sigray Jakab utca
46. Szent Imre herceg utca
47. Szent Lénárd utca
48. Sziget utca
49. Szűk utca
50. Táblaház utca
51. Táncsics Mihály utca
52. Temető utca
53. Tüskevár utca
54. Űrhajósok utcája
55. Várkör
56. Városház utca
57. Velemi utca
58. Zrínyi Miklós utca.