26/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 19/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § és 4-5. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2-3. § és 6-8. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 19/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A rendelet hatálya Kőszeg Város belterületén található közterületekre, magánutakra és építményekre terjed ki.”

2. §

A Rendelet 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 1. melléklet tartalmazza Kőszeg Város címjegyzékét.”

3. §

A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) a települési képviselő, nemzetiségi önkormányzatok, az érintett közterülettel határos ingatlanokon lakók vagy ott ingatlannal rendelkezni jogosultak több mint fele, továbbá bármely Kőszegen bejegyzett társadalmi szervezet kezdeményezésére a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság tehet javaslatot a Képviselő-testület számára.”

4. §

A Rendelet 2.§-a a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. Magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47.§ 7. pontja alapján meghatározott magánterület.”

5. §

A Rendelet a következő 8/A.§-sal, és az azt megelőző címmel egészül ki:

„Magánutak elnevezésének szabályai

8/A.§

Magánút elnevezésére tulajdonosa kérelmére, vagy a magánút elnevezésének kezdeményezéséhez történő hozzájárulása esetén a képviselő-testület jogosult, e rendelet 3-8.§-ainak figyelembevételével.”

6. §

A Rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. §

(1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdésében a „Vas Megyei Levéltár kőszegi fiókjának” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltárának” szöveg lép.
(2) A Rendelet 13. § (5) bekezdésében a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe a „Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (5) bekezdése és 16.§ (2) bekezdése.
9. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. június 24.
Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző1. melléklet a 26/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 19/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg város címjegyzéke


Sorszám Közterület Közterület
jellege
1. Ady Endre utca
2. Alsó körút
3. Arborétum utca
4. Auguszt János utca
5. Árpád tér
6. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
7. Bechtold István utca
8. Bem József utca
9. Bercsényi Miklós utca
10. Berkenye utca
11. Bersek József utca
12. Bertalan Erzsébet utca
13. Bezerédj Imre utca
14. Borostyánkő utca
15. Borsmonostori út
16. Cáki út
17. Chernel utca
18. Ciklámen tér
19. Csepregi út
20. Csőszház utca
21. Deák Ferenc utca
22. Diófa utca
23. Dózsa György utca
24. Dr. Ambró Gyula utca
25. Erdészház utca
26. Erdő utca
27. Faludi Ferenc utca
28. Fehér sáfrány utca
29. Felső körút
30. Felsőerdő út
31. Fenyő utca
32. Festetich Imre utca
33. Forintos Mátyás utca
34. Forrás út
35. Fő tér
36. Freh Alfonz utca
37. Gábor Áron utca
38. Gesztenyafa utca
39. Gyöngyös utca
40. Gyöp utca
41. Győry János utca
42. Hadik András utca
43. Hegyalja utca
44. Herman Ottó utca
45. Hermina utca
46. Hétforrás
47. Hörmann Mihály utca
48. Hörmann-forrás
49. Hunyadi János utca
50. Irottkő út
51. Jurisics tér
52. Kálvária utca
53. Kankalin utca
54. Károly Róbert tér
55. Károlyi Mihály utca
56. Kárpáti Sándor utca
57. Kelcz-Adelffy utca
58. Kereszt utca
59. Keresztkút
60. Kethelyi út
61. Kincs apát köz
62. Királyvölgyi utca
63. Kiss János utca
64. Kossuth Lajos utca
65. Kórház utca
66. Köböl dűlő
67. Kökény utca
68. Kőszegfalvi utca
69. Kövecses dűlő
70. Lehmann Gottfried utca
71. Lehmann kapitány utca
72. Lékai út
73. Liszt Ferenc utca
74. Lóránt Gyula utca
75. Malomárok utca
76. Mecséry Ferenc utca
77. Meskó utca
78. Mélyút utca
79. Mohás út
80. Munkácsy Mihály utca
81. Munkás utca
82. Napsugár utca
83. Ottlik Géza sétány
84. Óház út
85. Ólmodi út
86. Panoráma körút
87. Park utca
88. Petőfi tér
89. Pék utca
90. Pogányi út
91. Polgárszőlők dűlő
92. Postásrét utca
93. Posztó utca
94. Posztógyár utca
95. Puskapor utca
96. Rajnis utca
97. Rákóczi Ferenc utca
98. Rohonci utca
99. Rómer Flóris utca
100. Rőti völgy utca
101. Sánc utca
102. Sáncárok utca
103. Schneller István utca
104. Sigray Jakab utca
105. Strand sétány
106. Szabóhegyi út
107. Szabóhegy-meszes völgy
107. Szeder utca
108. Szelestey László utca
109. Szent Anna utca
110. Szent György utca
111. Szent Imre herceg utca
112. Szent Lénárd utca
113. Sziget utca
114. Szombathelyi út
115. Szőlőskert utca
116. Szűk utca
117. Tamás köz
118. Tamás árok utca
119. Tanítóképző utca
120. Táblaház utca
121. Táncsics Mihály utca
122. Temető utca
123. Téglás köz
124. Tölgyes út
125. Tüskevár utca
126. Űrhajósok utcája
127. Vadvirág utca
128. Vaihingen utca
129. Vasút utca
130. Vámház utca
131. Várkör
132. Városház utca
133. Velemi út
134. Vízmű utca
135. Waisbecker Jenő utca
136. . Zrínyi Miklós utca