30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Kőszeg város közigazgatási területén található, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szeszesital- kimérést folytató üzletekre (a továbbiakban: vendéglátó üzletek) és azok üzemeltetőire terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az önkormányzat és az önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszínére, azok időtartama alatt,
b) az 1. mellékletben meghatározott bálokra,
c) lakodalmak helyszínére, azok időtartama alatt.


2. §

(1) A vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 0600 órától 2400 óráig, pénteken, szombaton, valamint a munkaszüneti napot megelőző napokon 0600 órától 0200 óráig tarthatnak nyitva.
(2) A vendéglátó üzletek évente legfeljebb 3 alkalommal tarthatnak rendezvényt 2400 és 0600 óra között.
(3) Az üzemeltető a (2) bekezdés szerinti rendezvényt annak időpontját megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentés tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját, kezdetét és végét (óra, perc pontossággal), valamint jellegét.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik
a) január 1. napján 0200 órától 0600 óráig terjedő időszakra,
b) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete 10. mellékletében felsorolt rendezvények időtartamára.

3. §

(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésekor már működő vendéglátó üzletek üzemeltetőinek az üzlet nyitva tartását a rendelettel összhangban, a hatálybalépéstől számított 30 napon belül újra meg kell határozni, és azt a jegyzőhöz be kell jelenteni.


Kőszeg, 2014. augusztus 28.


Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján.
A rendelet kihirdetésének a napja: 2014. augusztus 29.
A rendelet hatályba lépésnek a napja: 2014. szeptember 15.

Kőszeg, 2014. augusztus 29.
Dr. Zalán Gábor
jegyző