32/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjéről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó fizető parkolóhelyeken parkolójegy kiadó készülékeknél (automata) vásárolt, és a gépjármű szélvédőüvege mögött jól látható és leolvasható módon elhelyezett parkolójeggyel vagy a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-nél váltott bérlettel, vagy mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszeren keresztül igazolt díjfizetést követően lehet várakozni.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. augusztus 28.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján.
A rendelet kihirdetésének a napja: 2014. augusztus 29.
A rendelet hatályba lépésnek a napja: 2014. augusztus 30.
A rendelet hatályon kívül helyezésének a napja: 2014. augusztus 31.

Kőszeg, 2014. augusztus 29.
Dr. Zalán Gábor
jegyző

(Az alaprendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos" rendeleteknél.)