37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 7/2020. (II. 28.), a 9/2020. (III. 31.) és a 14/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Kőszeg város önkormányzati képviselőire, a bizottságok elnökeire és tagjaira terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzati képviselők részére havi 30.000,- Ft tiszteletdíjat, mint alapdíjat,
b) a bizottsági elnökök részére, az alapdíjon felül, az alapdíj 90%-ának megfelelő 27.000,- Ft tiszteletdíjat,
1c) a bizottságok tagjai részére
ca) önkormányzati képviselők esetén – az alapdíjon felül – bizottsági tagságonként az alapdíj 30 %-ának megfelelő, 9.000,- Ft/hó tiszteletdíjat,
2 cb)
állapít meg.
(2) A tiszteletdíjakat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal a jogosultak folyószámlájára utalja a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

Kőszeg, 2014. október 21.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző