33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Mi tartozik még a rendelethez:
Mellékletek olvasása
6. melléklet: A közúthálózat elemei számára az építési területek szélességének szabályozása (Hatályos 2022. december 1-től.)
1. melléklet: Szabályozási tervlapok egységes szerkezetben (hatályos 2022. december 1-től
2. melléklet: Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek építési övezeti előírásai (hatályos 2022. december 1-től):
3. melléklet: Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok jegyzéke (hatályos 2015. július 11-től)
4. melléklet: Kialakítható lakásszám képletek (hatályos: 2022. december 1-től)
5. melléklet: Állattartó rendeltetésű építmények elhelyezése (hatályos 2014. november 3-tól)
Függelék: Mintakeresztszelvények (hatályos 2019. július 1-től)
[A 15/2015. (VI. 26.), a 7/2016. (II. 26.), a 22/2016. (VIII. 26.), a 4/2017. (III. 31.), a 22/2017. (XII. 1.), a 28/2017. (XII. 22.), a 11/2019. (V. 31.), a 13/2019. (VIIII. 30.), a 36/2020. (XII. 1.) a 22/2021. (X. 1.) és a 16/2022. (XI. 1.) önkormányzati rendeletekkel módosított és kiegészített szöveg.]


A HÉSZ 2022. december 1-től hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét - mellékletekkel együtt - lsd. a letölthető formátumban, továbbá a mellékleteket lsd. külön is.