35/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a)-b) és d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Bölcsődéjében:
reggeli 101,- Ft
ebéd 256,- Ft
uzsonna 68,- Ft
napi 425,- Ft

b) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény székhelyén, Felsővárosi Tagóvodájában, Horvátzsidányi Tagóvodájában és Peresznyei Tagóvodájában, az Újvárosi Óvoda székhelyén és Kőszegfalvi Tagóvodájában:
tízórai 72,- Ft
ebéd 254,- Ft
uzsonna 72,- Ft
napi 398,- Ft

d) Bersek József Általános Iskola székhelyén, Kőszegszerdahelyi Tagiskolájában, Horvátzsidányi Tagiskolájában és a Béri Balog Ádám Általános Iskolában:
tízórai 111,- Ft
ebéd 274,- Ft
uzsonna 79,- Ft
napi 464,- Ft

e) a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban:
reggeli 184,- Ft
ebéd 295,- Ft
vacsora 256,- Ft
napi 735,- Ft”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. április 1. napjától kell alkalmazni.


Kőszeg, 2014. október 2.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző