39/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. november 27.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


1. melléklet a 39/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez


„1. melléklet a 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez


A fajlagos alaplakbérek mértéke

A B C D
1 Komfortfokozat Bérbeadás jellege
2 Szociális
Ft/m2 Költségelvű
Ft/m2 Piaci
Ft/m2
3 Összkomfortos: 500 564 655
4 Komfortos I.
(gázkonvektoros fűtéssel) 380 500 600
5 Komfortos II.
(nem gázkonvektoros fűtéssel) 320 465 560
6 Félkomfortos 170 - -
7 Komfort nélküli 92 - -