40/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének megállapításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2015. évre egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.


2. §

(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete.

Kőszeg, 2014. november 27.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző