8/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Az Ör. 2. melléklet A) pontjában foglalt táblázat helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3.§

Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

4.§

Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. március 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester1. melléklet a 8/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Temetési hely megváltási és újraváltási díjak

A B C D
1 Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj
2 Urnafülke 10 évre 4 800 Ft 1 296 Ft 6 096 Ft
3 Kettes urnafülke 10 évre 9 600 Ft 2 592 Ft 12 192 Ft
4 Urnasírhely 10 évre 6 000 Ft 1 620 Ft 7. 620 Ft

5 Urnasírbolt 20 évre 36 000 Ft 9 720 Ft 45 720 Ft

6 Egyes sírhely 25 évre 18 000 Ft 4 860 Ft 22.860 Ft
7 Kettes sírhely 25 évre 36 000 Ft 9 720 Ft 45 720 Ft
8 Gyermek sírhely 25 évre 7 500 Ft 2 025 Ft 9 525 Ft

9 Kettes sírbolthely 60 évre 150 000 Ft 40 500 Ft 190 500 Ft
10 Négyes sírbolthely 60 évre 180 000 Ft 48 600 Ft 228 600 Ft
11 Hatos sírbolthely 60 évre 210 000 Ft 56 700 Ft 266 700 Ft2. melléklet a 8/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

„2/A. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

A B C D
1 Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj
2 Létesítmények igénybevételi díja (a ravatal és a hűtő használatának díja) 12 000 Ft 3 240 Ft 15 240 Ft
3 Egyszeri hulladékszállítási hozzájárulás 3 600 Ft 972 Ft 4 572 Ft
3. melléklet a 8/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja

A B C D
1 Nettó díj/nap Áfa (27%) Bruttó díj/nap
2 Sírbolt, síremlék állítás esetén 4 000 Ft 1 080 Ft 5 080 Ft
3 Sírbolt, síremlék karbantartás, felújítás, egyéb munkák esetén 3 000 Ft 810 Ft 3 810 Ft
4 Síremlék állítási munkát végzők temetőbe történő behajtása gépjárművenként 500 Ft 135 Ft 635 Ft