10/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 15/A.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szervező a kérelmezők részére igazolást állít ki a számukra engedélyezett közterület-használatról, amely tartalmazza a közterület használójának (továbbiakban: használó) nevét, a közterület-használat pontos helyét, nagyságát. Az igazolást a használó köteles a rendezvény időtartama alatt a helyszínen tartani és azt az engedélyező hatóság és a közterület felügyelet kérésére felmutatni.”

2.§

A Rendelet 3. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

”9. Vendéglátóipari előkert: április 1. és október 31. között:

I. zóna 1400 Ft/m²/hó
II. zóna 1100 Ft/ m²/hó
Egyéb 500 Ft/m²/hó
vagy
I. zóna 250 Ft/m²/nap
II. zóna 200 Ft/ m²/nap
Egyéb 50 Ft/m²/nap

Vendéglátóipari előkert: november 1. és március 31. között: 200 Ft/m²/hó”

3.§

Hatályát veszti a Rendelet 15/A.§ (4) bekezdése.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. március 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

(A rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos" rendeletek között.)