15/2016. (IV. 15.) önkormányzati rendelete a lakbértámogatásról szóló 34/2005. (X. 1.) önkormányzati rendelet és annak módosítása hatályon kívül helyezéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 32/D. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakbértámogatásról szóló 34/2005. (X. 1.) rendelete és azt módosító 10/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. április 28.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester